Hindistan sanatı, Hint kültürünün üç temel yönünü açıkça temsil ediyor: din, doğa ve erotizm. Dine gelince, sanatsal temsiller genellikle Budizm, İslam, Hinduizm ve hatta Hristiyanlığın prototip unsurlarını gösterir. Doğa, Hint manzarasına özgü nehirlerin, dağların veya ağaçların göründüğü resimlerle temsil edilir. Son olarak, erotizm hem erkek hem de kadın doğurganlığının tartışılmaz bir sembolü olarak gösterilir. Görselde bir temsilini görebilirsiniz. Jataka o jataka masalıTarihsel Buda'nın ve öğrencilerinin aydınlanma sürecindeki aşamalarından birini gösteren Budist anlatı. Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: «Hint gelenekleri".

Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: "Hint gelenekleri".