Kına veya Mendhi, kadınların avuç içlerinin boyandığı kırmızımsı bir boyadır. Pakistan, Yemen veya İran'da da yaygın olmasına rağmen, bu gelenek Hindistan'da köklü bir şekilde kök salmıştır. Bu dövmeler, Vedik geleneğin bir geleneğidir ve her bireyin barındırdığı iç Güneşi ortaya çıkarmanın bir yolu olarak kabul edilir. Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: «Hint gelenekleri".

Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: "Hint gelenekleri".