Sadhular, pişmanlık yolunu izleyen ve Hinduizm tarafından kurulan bir bireyin yaşamının dört numaralı evresinde yer alan Hindu çildir. Sadhu, kendisini dünyevi zevklerden ve materyalizmden ayırmak için manevi yolu izleyen bir keşiştir. Bunu günlük meditasyon yoluyla yaparlar. Safran rengindeki cüppe, Hindu münzevilerinin önde gelenleri olarak kabul edilen Şiva'nın eşi Parvati'nin bereketli kanıyla kutsanmış olmalarını simgeliyor. Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: «Hint gelenekleri".

Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: "Hint gelenekleri".