Nikaragua ailelerinde baba kararların çoğunu veren kişi olmasına rağmen, ülkede baba figürü olmayan ailelerin yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Bunlarda ev ve çocuklar için azami sorumluluğu annedir. Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: «Nikaragua'nın gelenek ve görenekleri".

Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: "Nikaragua'nın gelenek ve görenekleri".