Türk hukukuna göre, ülkedeki kadın ve erkek haklar bakımından eşittir. Bununla birlikte, Devletin kırsal alanlarında kadınlar önemli eşitsizliklerden muzdariptir ve işe erişim gibi önemli haklardan yoksundur. Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: «Türkiye gelenek ve görenekleri".

Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: "Türkiye gelenek ve görenekleri".