Türk gözü veya nazar, Türklerin hem evlerine hem de araba gibi diğer yerlere koydukları bir muskadır. Bunun nedeni, inançlarına göre nazardan ve dolayısıyla kötü şanstan uzak durmalarıdır. Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: «Türkiye gelenek ve görenekleri".

Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: "Türkiye gelenek ve görenekleri".