Great Sandy Desert, dünyanın en büyük ikinci çölüdür. Avustralya360.000 km² civarında olduğu için. Orada çok az faaliyet yapılmasına rağmen, birkaç maden ve çiftlik bulabiliriz. Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: «Dünyanın en büyük 15 çölünün etkileyici görüntüleri".

Tüm bilgileri şurada bulabilirsiniz: "Dünyanın en büyük 15 çölünün etkileyici görüntüleri".